☾☆ ϜϓſϞ Hacked By M4lfunction ϜϓſϞ ☾☆

☾☆ EY TURK ! ☾☆
Ustte gök Cökmedikce,
Altta yer delinmedikce,
Senin ilini ve töreni kim bozabilir.
Titre ve kendine dön.
Cakalların Hukmu.
Kurt Ayaga Kalkana Kadardır !!!

☾☆ ϜϓſϞ CyBeRKaNKa ☾☆ Orkhan39 ☾☆ Mr.WorldWide ☾☆ M4lfunction ϜϓſϞ ☾☆